Novinky

30. 01. 2024

Projekt CirkArena získal územní rozhodnutí

Strategický projekt CirkArena má za sebou další významný milník v procesu přípravy celé stavby. Dne 20.1.2024 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby (ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Schvalovací proces byl poměrně komplexní s ohledem na rozsah a složitost stavby. Kromě celé hlavní stavby budovy byly územně povoleny také například komunikace (pěší i pojízdné), parkovací plochy, sadové a terénní úpravy a dále zejména inženýrské sítě (přeložka horkovodu, vodovodu, splaškové kanalizace a přípojky vody, kanalizace, horkovodu, silnoproudu, slaboproudu) či geotermální vrty pro využití tepelných čerpadel.

V současnosti tak projekt přechází do klíčové fáze stavebně-technické přípravy, tj. připravuje se výběrové řízení (VŘ) na dodavatele formou Design&Build. S tím souvisí aktuálně tzv. předběžné tržní konzultace, jejichž cílem je ověřit aktuální tržní ceny stavebních prací pro připravované VŘ. Na tomto základě bude v průběhu jara 2024 následně VŘ vypsáno.

Do předběžných tržních konzultací se může přihlásit jakýkoliv kompetentní zájemce o výslednou zakázku – výzva k účasti v 1. kole včetně příloh je uveřejněna zde.

všechny novinky