Projekty

 • MMV je nositelem strategického projektu Cirk Arena (Circular Economy R&D Centre)
 • jsme členem vodíkového klastru Moravskoslezského kraje
 • realizujeme projekty v ramci Research Fund for Coal and Steel (RFCS) a Horizon Europe
 • řešíme řadu projektů v programech TAČR, OP TAK, OP ST

Naše referenční projekty

 • CirkArena – Circular Economy R&D Centre (2023-2027)
 • Hydrogen Storage and Carriage as Opportunity for Renewable Energy Transition / Skladování a přeprava vodíku jako příležitost pro přechod na obnovitelné zdroje energie (2023-2026)
 • Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (2023)
 • Zmapování dopadů snahy o snižování emisí skleníkových plynů pomocí příměsí vodíku na živostnost stávající infrastruktury plynových energetických zařízení (2023-2025)
 • Posuzování ocelových součástí pomocí nové nedestruktivní ultrazvukové technologie zbytkového napětí (2021-2024)
 • Hodnocení vlivu směsi vodíku a zemního plynu na degradaci materiálových vlastností armatur (2022-2024)
 • Hodnocení materiálových vlastností kovových konstrukčních materiálů používaných v JE metodou SPT a neuronových sítí (2022-2024)
 • Výzkum creepového chování a ověřování křehko-lomových vlastností austenitických ocelí pro bloky tepelných elektráren s USC parametry páry (2020-2023)
 • Výzkum a vývoj unikátních bezotlakových tahokovů (2021-2023)
 • Výzkum a vývoj vodíkového SMART zásobníku s novými tlakovými nádobami na 1100bar (2021-2023)
 • Výzkum a vývoj mobilní linky na výrobu železničních pražců metodou DSA v modulárním provedení – 4. ETAPA (2021-2023)