Metalurgický výzkum

Ocelárenský výzkum a zpracování odpadů

Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • návrh a optimalizace metalurgických procesů, odlévání a tuhnutí ingotů, odlitků a plynule litých předlitků pomocí speciálních sw; predikce objemových vad (makrosegregace, staženiny, pórovitost, trhliny za tepla), studium teplotního pole kovu a napěťově-deformačních charakteristik
 • metalurgie tavení a odlévání kovových materiálů
 • návrh a ověření technologie termického zpracování odpadů z hutních a souvisejících provozů v laboratorních podmínkách

Technické vybavení pracoviště

 • sw THERCAST ® a MAGMA ®
 • atmosférické indukční tavicí pece s hmotností taveniny max. 2000 kg a 350 kg
 • vozokomorová žíhací pec, max. 1000 °C, vsázka max. 5 000 kg, rozměry 155 x 87 x 195 cm (š x v x h)
 • přenosný RTG spektrometr Niton XL2 Gold
 • rotační pec pro termické zpracování metalurgických odpadů, 400 °C-1650 °C, vsázka cca 0,5 kg, 0-20 ot. min-1, atmosféra vakuum, CO, CO₂, O₂, vzduch, N₂, Ar
 • komorová pec, max. 1400 °C, vsázka cca 20 kg

Výzkum tváření

Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • simulace procesů tváření za studena i za tepla pomocí speciálního sw – studium teplotních polí a napěťově-deformačního stavu tvářeného kusu, analýza toku tvářeného materiálu
 • predikce fázového složení a mechanických vlastnost po tepelném zpracování
 • fyzikální simulace procesů tváření za tepla a tepelného zpracování kovových materiálů
 • studium strukturotvorných procesů v průběhu tváření a ochlazování kovových materiálů

Technické vybavení pracoviště

 • sw FORGE R
 • sw CAD Solidworks R
 • univerzální torzní plastometr SETARAM
 • universální válcovací stolice pro výrobu bezešvých trubek
 • pece (3 ks) pro tepelné zpracování, max. 1300 °C, vsázka cca 10 kg, atmosféra vzduch, N₂,
  kaleni voda/olej
 • kalicí pec, vsázka max. ø 500 mm x 900 mm, 500 kg, max. 1280 °C
 • popouštěcí pec s vnitřní cirkulací pecní atmosféry, vsázka max. ø 500 mm x 900 mm, 500 kg,
  max. 1280 °C