Lidé

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jednatel společnosti

Výkonný ředitel

Ing. Jakub Švrček, Ph.D.
Mobil: +420 724 392 169
jakub.svrcek@mmvyzkum.cz

Ředitel pro výzkum a vývoj

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Mobil: +420 775 049 927
jozef.vlcek@mmvyzkum.cz

Sekretariát jednatele společnosti

EKONOMIKA

Finanční ředitel

Prokurista

MANAGEMENT KVALITY

Manažer systému řízení kvality

OBCHOD A NÁKUP

Obchodní manažer

TECHNICKÉ SLUŽBY

Strojírenská výroba a hutní poloprovoz
Technický ředitel
Vývoj a výroba zkušebních strojů
Technický ředitel

VÝZKUMNÉ ÚTVARY A LABORATOŘE

Výzkum materiálového inženýrství

Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Mobil: +420 720 181 736
Tel.: +420 595 956 174
creep.lab@mmvyzkum.cz

Laboratoře, Mechanické dílny

Ing. Petr Čížek, Ph.D.
Mobil: +420 736 637 787
Tel.: +420 595 953 624
laboratore@mmvyzkum.cz

Metalurgický výzkum, Ocelárenský výzkum,
Výzkum tváření
Doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Mobil: +420 606 740 573
Tel.: +420 595 954 366
petr.jonsta@mmvyzkum.cz