Novinky

30. 01. 2024

Age management pro MMV

MMV aktuálně získal finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus na uskutečnění projektu Age management pro MMV. Projekt se bude realizovat do 31.8.2026. Rozpočet projektu činí 1055 tis. Kč, přičemž je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jakožto poskytovatelem finanční podpory, ve výši 810 tis. Kč.

Age management přestavuje způsob řízení zaměstnanců s ohledem na věk. Tento způsob řízení přihlíží k průběhu životních fází člověka na pracovišti a zohledňuje jeho měnící se zdroje v průběhu života (zdraví, schopnosti, dovednosti, ale i hodnoty, postoje a motivace) a zahrnuje všechny věkové skupiny zaměstnanců na pracovišti.

Hlavním cílem projektu je zavedení a přijetí principů age managementu v MMV prostřednictvím klíčových aktivit projektu (KA1 – Zpracování HR strategie s ohledem na koncept age managementu a její implementace, KA2 – Spokojený zaměstnanec, KA3 – Vzdělávací aktivity, KA4 – Plány osobního rozvoje klíčových zaměstnanců).

všechny novinky