Novinky

13. 05. 2024

MMV získal nový projekt

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. uspěla s projektovou žádostí v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, kterou vyhlásil poskytovatel Technologická agentura České republiky. Od 1. května řešíme společně s partnery ECOFER s.r.o., TECHNOSVAR a.s. a SMOLO a.s. projekt s názvem Výzkum a vývoj vysokopotenciálního akumulátoru tepla. Cílem projektu je konstrukce prototypu zařízení umožňujícího akumulovat přebytky elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve formě vysokopotenciální tepelné energie a takto uloženou energii poskytovat v době jejího nedostatku. Ukončení projektu je plánováno na duben 2027.

všechny novinky