Novinky

11. 04. 2024

MMV představuje nové zařízení pro odběr malých vzorků

Společnost MMV vyvinula nové zařízení pro odběr vzorků z komponent, pro které je potřebné stanovovat jejich materiálové charakteristiky. Jedná se o techniku, která vyniká minimalizací zásahu do integrity tělesa, ze kterého se vzorek odebírá. Odebraný vzorek má tvar vrchlíku koule o průměru přibližně 25 mm a výšce 2,5 mm. Ze získaného materiálu lze stanovit jeho chemické složení, mikrostrukturu a na základě metody Small Punch Test i mechanické a křehkolomové vlastnosti, přechodovou teplotu FATT a creepové charakteristiky.
Odběrové zařízení má kompaktní rozměry, díky čemuž je možná jeho aplikace v místech s omezeným přístupem. Preciznost zpracování přístroje a volba použitých materiálů nevylučuje jeho použití v prašném prostředí. Ukotvení zařízení v době odběru je řešeno pomocí magnetů, nebo mohou být použity upínací pásy. Brusný nástroj zařízení nezpůsobí při odběru vzorku jeho přehřátí a tím nedochází ke změně jeho strukturních charakteristik. Zařízení je ovládáno softwarem, který umožňuje nastavení parametrů odběru a následně program dohlíží, aby požadovaná kritéria odběru byla v průběhu jeho realizace splněna. Pro snadnější komunikaci se softwarem je řídicí jednotka odběrového zařízení vybavena displejem. Zařízení nachází uplatnění především v energetice, v petrochemickém průmyslu, ale také v dalších oblastech, kde uživatel chce zjistit parametry ocelových materiálů a zároveň chce předejít invazivnímu zásahu do konstrukce, jak by tomu bylo v případě odběru konvenčních velkoformátových vzorků.
Společnost MMV pomocí představeného zařízení zajišťuje jak odběry vzorků, tak jejich kompletní vyhodnocení ve vlastních laboratořích, a to v souladu s akreditovanými postupy.

všechny novinky