MMV získal nový projekt

MMV získal nový projekt

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. uspěla s projektovou žádostí v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, kterou vyhlásil poskytovatel Technologická agentura České republiky. Od 1. května řešíme společně s partnery ECOFER s.r.o.,...
CirkArenu podpořili představitelé regionu

CirkArenu podpořili představitelé regionu

Důležitý krok v přípravách na realizaci projektu CirkArena se uskutečnil 29.2.2024, kdy projekt získal jednoznačnou podporu a byl doporučen Regionální stálou konferencí k dalšímu hodnocení. Projekt CirkArena tak postupuje do finální schvalovací fáze, kterou...
Projekt CirkArena získal územní rozhodnutí

Projekt CirkArena získal územní rozhodnutí

Strategický projekt CirkArena má za sebou další významný milník v procesu přípravy celé stavby. Dne 20.1.2024 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby (ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)....
Age management pro MMV

Age management pro MMV

MMV aktuálně získal finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus na uskutečnění projektu Age management pro MMV. Projekt se bude realizovat do 31.8.2026. Rozpočet projektu činí 1055 tis. Kč, přičemž je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí...