Novinky

14. 12. 2022

Akreditovány zkoušky ve vysokotlakém vodíku
V závěru roku 2022 byla v Laboratořích MMV v rámci pravidelné dozorové návštěvy ČIA akreditována nová zkušební metoda zaměřená na lomové chování kovových materiálů v prostředí vysokotlakého plynu podle následujících norem:
  • ČSN EN ISO 11114-4, metody B a C,
  • ASME BVPC, Sect. VIII-čl. 3, KD-10,
  • ASTM E1681.
Akreditace je logickým vyústěním dlouhodobé systematické práce MMV v oblasti výzkumu a vývoje zkušebních metod v prostředí vysokotlakého vodíku. Kromě akreditovaných zkušebních postupů nabízí laboratoře i další zkoušky zaměřené na posouzení vlivu vodíkového zkřehnutí, a to únavovou zkoušku, rychlosti šíření únavové trhliny či tahové zkoušky in-situ v prostředí vysokotlakého vodíku, nebo expoziční zkoušky zatížených vzorků do tlaku 30 MPa. Veškeré zkoušky jsou prováděny v patentovaných vodíkových autoklávech o objemu 0,55 l navržených a vyrobených v MMV, které mohou být zabudovány do servohydraulického zkušebního stroje.

všechny novinky